Diş Sıkma Tedavisi

Bruksizm de denen diş sıkma ve gıcırdatma problemi, genellikle depresyon ve günlük hayatta yaşanan strese bağlı olarak oluşan ve tedavi edilmediği durumda kronikleşen bir sağlık problemidir. İzmir Diş Sıkma Tedavisi yapmakta olan notox klinik doktorları bu hususta; gündelik hayat ve yoğun iş temposunun kişilerde yarattığı strese bağlı sağlık sorunlarından en yaygın görüleni diş sıkma problemidir. kişiler en çok gece yattığında dişleri sıkma eğilimindedirler ve genellikle bunun farkına varmazlar. Ancak sabah uyandıklarında yüz kaslarında ağrı ve gerilme hissederler. Sorunun devam etmesi ve tedavinin gecikmesi durumunda ise çenede kilitlenme ve çeneyi sınırlı açabilme, diş kırıkları ve sallanma, eklem hareketlerinde ses oluşumu gibi sorunlar gözlemlenebilmektedir.

Diş Sıkma Probleminin Teşhis ve Tedavisi

Eğer sabah uyandığınızda yüz bölgenizde gerilme, kısmi uyuşma veya ağrı gibi problem ve belirtileri gözlemliyorsanız derhal bir doktora görünmelisiniz. Hekimin çene eklemi bölgesine uygulayacağı tetkikler ve elde edileceği radyolojik görüntüler sayesinde teşhisi koymak mümkün olmaktadır.
Bu rahatsızlığın tedavisi de tıpkı oluşumu gibi uzun sayılabilecek bir süreyi kapsayabilir. Hastanın tedavisini aksatmadan sabırla devam ettirmesi gerekir. Bu problemin geçici çözümü olarak kas gevşetici ve sıcak su kullanılsa da hastalığın hekim tarafından kalıcı çözümlerle uygulanması gerekmektedir.

Tedavi Yöntemleri:

Hastanın çene, eklem ve yüz kaslarında henüz bir ağrı veya gerilme oluşmadıysa, dişleri sıkmanın etkilerinden korumak için şeffaf plaklar konulabilir.
Dişlerin birbirine temas etmesini önlemek için sıklıkla uygulanan yöntemlerden biri de diş üzerine konulan plaklardır. Bunlar dişler sıkılsa bile dişlerin bundan zarar görmesini engellemektedir.
Diğer yöntem, diş gıcırdatmalarını semptomatik tedavisi için kullanılan apareyler (gece koruyucuları)dir. Bu koruyucular sert akrilik plastikten üretilir. Dişleri sıkmayı veya gıcırdatmayı tam olarak engellemez fakat dişlerin aşınmasını ve göreceği zararın miktarını azaltır.
Fakat bu koruyucunun kullanımında dikkat edilmesi gereken husus, koruyucunun türünün, yapısının ve ölçüsünün her hastaya uyum sağlayamayabileceği hususudur. Bu sebeple dikkat ve özenle hazırlanması gerekir.
Diş Sıkma ve Gıcırdatmanın Vücuda Etkileri Nelerdir?
devam etmesi ve tedavinin gecikmesi durumunda ise çenede kilitlenme ve çeneyi sınırlı açabilme, diş kırıkları ve sallanma, eklem hareketlerinde ses oluşumu gibi sorunlar gözlemlenebilmektedir.
Çenenin kilitlenmesi,
Çeneyi (ağızı) tam açamama,
Dişlerde sıkmaya bağlı kırılma, sallanma,
Çene hareketlerinde ses duyulması,
İleri safhalarda çene kemiğinin deformasyonu,
Çene eklemi ve kas rahatsızlıkları oluşması, hızla artması gibi sorunların yaşandığı gözlenmektedir.
Eğer kişiler çene bölgelerinde aşağıdaki şikayetleri gözlemliyorlarsa, bunların sebebi de diş sıkma veya gıcırdatma olabilir, derhal hekime başvurulmalıdır:
Çene ekleminde tıklama sesinin duyulması,
Ağzı açmada zorluk,
Kulakta, şakaklarda, yüz ve boyun kaslarında ya da çene ekleminde ağrı hissedilmesi,
Yemekleri çiğneme sırasında zorluk yaşanması, çenenin açılırken bir tarafa kayması gibi sorunlar Bruksizm rahatsızlığının ilerlemiş olabileceğini gösterebilmektedir.